Postzegelvereniging Onderling Contact, Bergen op Zoom  Opgericht 24 oktober 1955
 

Neogotische fontein, Bergen op Zoom

 

Neogotische fontein

Bergen op Zoom

Oktober 2023


De neogotische fontein is in 1914 vervaardigd door kunstsmid Janus Dingemans (Bergen op Zoom 1874 – Amsterdam 1941) in zijn werkplaats in Amsterdam.  De terrazzo basis met bekkens is vervaardigd door Gaetano Santuz van de in Bergen op Zoom gevestigde firma G. Santuz & R. D’Agnole.
De wateraansluitingen zijn verzorgd door Ant. Jochems. 

De opdrachtgevers zijn Bergenaren die graag een fontein geplaatst zien op het plein voor de pas gebouwde Sint Josephkerk aan de Bredaschestraat, het huidige Pastoor Joorenplein.
Citaat uit krant; ‘Op 12 september 1915 om 12.00 uur is de fontein officieel in gebruik genomen door burgemeester B.J. Hulshof, in bijzijn van leden van de gemeenteraad, de Zeer Eerwaarde heer pastoor Jooren, de directeur van de waterleiding en de bewoners der Stationstraat, aan wier welwillende offervaardigheid de totstandkoming van dit monument te danken is.’ De plechtigheid is opgeluisterd door fanfare ‘Arbeid Adelt’. Na een toespraak door de burgemeester is met een drietal slagen aan een hefboom de fontein in werking gesteld onder de tonen van het Wilhelmus.

 
In 1922 is de fontein verhuisd naar de huidige plek aan de Burgemeester Stulemeijerlaan, nabij de Rijks H.B.S. (Hogere Burger School). Aan het Pastoor Joorenplein staat vanaf 1922  een Heilig Hartbeeld.
In 1972 blijkt uit een onderzoek, uitgevoerd door Fons Gieles, dat de fontein toe is aan een dringende restauratie. Deze restauratie kost fl 17.000,-.
In 1991 is er weer een grondige restauratie nodig, die fl 60.000,- kost . Op 15 april 1992 wordt hij weer in werking gesteld door wethouder W.C.M. Stuart van Ruimtelijke Ordening.
In 2018 is de fontein wederom toe aan een grondige restauratie. Alle onderdelen, 425 stuks, gaan naar smederij Oldenhave in Vorden om schoongemaakt en gerepareerd te worden. De losse onderdelen zijn onder andere 8 waterspuwende kikkers, lelies, bloemmotieven, gevleugelde draken en honde- en vogelkopjes. Er komt een nieuwe waterput met een betere scheiding tussen het waterbassin en de technische ruimte. Voor deze restauratie wordt
€ 250.000,- uitgetrokken. Sinds deze restauratie spuit de fontein weer aan alle kanten.

Bronnen:
- West Brabants Archief
- www.kijkopbergenopzoom.nl
- www.bndestem.nl
- Krantenartikelen uit www.delpher.nl
- Artikel over Janus Dingemans uit Waterschans nr.1 uit 2002

 

Neogotische fontein
Info over monument
Fontein 2023.pdf (500.83KB)
Neogotische fontein
Info over monument
Fontein 2023.pdf (500.83KB)