Postzegelvereniging Onderling Contact, Bergen op Zoom  Opgericht 24 oktober 1955
 

Info Postzegelvereniging Onderling Contact.


 

Postzegelvereniging "Onderling Contact" 
opgericht op 24 oktober 1955.

 

De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen (KNBF).
Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40280443.

 

 


Voor nadere informatie en kennismaking kan men terecht bij de leden van het bestuur op een van de verenigingsavonden.

Voorzitter:              Niek van Essen
 

Secretaris:              Fred Kaijser

Penningmeester:     Henk Hamers

Bestuurslid:            Hennie Teunissen

Bestuurslid a.i.:       Pieter BernaardsSecretariaat:           oc@home.nl
Nieuwtjesdienst:      oc@home.nl

Adres verenigingsavonden:      Buurtcentrum 't Fort', Bernadettestraat 4, 4615 EV Bergen op Zoom

Voor meer inlichtingen over de Postzegelvereniging "Onderling Contact" of indien u zich wilt aanmelden voor het lidmaatschap, mail naar:        oc@home.nl