Postzegelvereniging Onderling Contact, Bergen op Zoom  Opgericht 24 oktober 1955
 

Bergse monumentenzegel 2009.


De Twee Vrienden


B. en W. van Bergen op Zoom verleenden op 28 mei 1890 ingevolge de Hinderwet aan J. B. Janszoon, broodbakker en herbergier, en J. Elst, winkelier en herbergier, zich molenaars en industriëlen noemende, vergunning tot het oprichten van een "houten windstanderdkorenmolen" op perceel kadastraal f 862.
Bergen op Zoom is door de eeuwen heen een bedrijvige
stad geweest, belangrijk op het gebied van handel en industrie. Er moeten nogal wat molens
hebben gestaan, maar daar is maar één exemplaar van overgebleven en dat is op het nippertje
gered toen het op het punt stond in elkaar te storten. Het gaat om de molen van Borgvliet,
die de naam draagt: "De Twee Vrienden". Hij is in het jaar 1890, op de zandrug aan de
Oude Huybergsebaan gebouwd door bovengenoemde industriëlen. Aanvankelijk had men
het plan om met de restanten van de Heimolen uit 1650, gelegen ten zuiden van Bergen op Zoom
in de gemeente Woensdrecht, een standerdmolen te bouwen. Uiteindelijk werd het een stenen
bergmolen. Landbouwer en graanhandelaar Jean Baptist Janszoon van Nieuw Borgvliet
exploiteerde de molen samen met zijn zoons.
Sinds 1890 verheft er zich de ronde stenen windmolen die als sluitsteen boven de molenpoort
te lezen geeft:
Joh. Babt. Janszoon
Jac. Elst 25 juni 1890
J. Sebers 1810
De Borgvlietse molen is dus in de huidige vorm in 1890 in bedrijf genomen en heeft daarna
onopvallend, voor zover je dat van een molen kunt zeggen, zijn plicht gedaan.
In 1914 werd de molen gekocht door Fons van loon, die hem in 1926 aan zijn broer Piet
heeft overgedaan. Deze is tot 1956 molenaar geweest en blijkbaar opvallend bekwaam.
Want op 2 maart 1956 kreeg hij van de Stichting "De Hollandse Molen" een oorkonde als
blijk van waardering voor zijn goede vakmanschap als molenaar. In 1956 werd het complex
verkocht aan J.C. van Dorst uit Wouw. Doordat vanaf 1956 de molen niet meer in werking is
geweest, is deze flink in verval geraakt. In 1977 kwam de molen in het bezit van de gemeente
Bergen op Zoom met de bedoeling de molen in ere te herstellen.
Toen het besluit voor een restauratie genomen was is men zeer snel aan het herstel begonnen.
Het werk werd opgedragen aan het molenmakersbedrijf J. Bos uit Almkerk.
Op 11 december 1979 werden de roeden gestreken, d.w.z. dat de grote molenarmen werden
weggenomen, zodat de kap kon worden gelicht. Er werden in de romp maatregelen getroffen
om verder verval te voorkomen en de kap werd in Almkerk praktisch vernieuwd.
In de tweede helft van 1980 werd deze weer op zijn plaats gezet.
Op 28 november 1981 had de eerste oplevering plaats, waarbij de vang werd gelicht om
"voor de prins te draaien". Dit is een traditionele vreugde-uiting in de molenaarswereld,
die nog afkomstig is uit de Tachtigjarige Oorlog. Tijdens het beleg van Leiden lieten de
bewoners van die stad de korenmolens met ontkoppeld maalwerk draaien om de beleggers,
die de stad wilden uithongeren, in de waan te brengen dat er voldoende eten was.
Op 4 mei 1982 is bij de tweede oplevering de molen "De Twee Vrienden" weer maalvaardig
ter beschikking van de Borgvlietse bevolking gekomen.
Na de restauratie werd de molen draaiende gehouden door molenaren A. Pleging en L. van Pul.
Sinds 2003 is A. de Laater aangesteld als huidig molenaar.
In de molen wordt voornamelijk tarwe gemalen. De molen is geopend als de blauwe wimpel
in top is (veelal op zaterdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur). Ook is het dan mogelijk om
volkoren tarwemeel en pannenkoekenmix te kopen. De plaatselijke bakker E. van Ravels
verkoopt molenbrood gebakken van meel gemalen in molen ‘De Twee Vrienden’.
er kunt u content plaatsen.

Molen De Twee Vrienden
2009 Info Bergse postzegel.pdf (161.6KB)
Molen De Twee Vrienden
2009 Info Bergse postzegel.pdf (161.6KB)