Postzegelvereniging Onderling Contact, Bergen op Zoom  Opgericht 24 oktober 1955
 


Bergse monumentenzegel 2006

Stadhuis Bergen op Zoom

Op de postzegel staat een afbeelding van het Bergse stadhuis aan de Grote Markt. Het oude centrum van Bergen op Zoom telt maar ongeveer 700 monumenten. Een van deze monumenten is het imposante Stadhuis aan de Grote Markt. Dit is in feite één geheel van afzonderlijke gebouwen en dateert oorspronkelijk uit de 15de eeuw. Het bestaat uit het schepenhuis (het eigenlijke oude stadhuis), het rechts daarvan gelegen huis Leeuwenborch en het links van het schepenhuis gelegen huis De Olifant (het met een grote poort over de Sint Annastraat heen gebouwde huis met bovenwoning). Boven op de gevel staat de Latijnse tekst ‘Mille periculus supersum’, wat letterlijk vertaald betekent: Duizend gevaren te boven gekomen. Verder staan midden op de gevel twee beelden, te weten vrouwe Justitia en Prudentia.