Postzegelvereniging Onderling Contact, Bergen op Zoom  Opgericht 24 oktober 1955
 

Bergse monumentenzegel 2005


Peperbus 50 jaar postzegelvereniging ‘Onderling Contact'

Op 24 oktober 1955 is postzegelvereniging 'Onderling Contact' opgericht met als doelstelling:

De behartiging van de belangen van postzegelverzamelaars en tracht dit doel te bereiken door het houden van vergaderingen en door alle wettige middelen, welke voor de filatelie bevorderlijk zijn.
Dit postzegelvel is uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum in 2005.
Het is de eerste uit een reeks van uitgiftes.
Op 30 januari 1960 zijn de statuten van de vereniging, voor een periode van minder dan 30 jaren,
koninklijk goedgekeurd.