Postzegelvereniging Onderling Contact, Bergen op Zoom  Opgericht 24 oktober 1955
 

Rondzending.

Deelneming Rondzending


Sinds 2020 kunnen leden van pv. Onderling Contact ook deelnemen aan de rondzendingen van postzegelvereniging Delta Oost.
Ieder lid van OC kan zich kosteloos aanmelden als deelnemer aan die rondzending.
Deelname aan de rondzending is een voordelige manier om in alle rust uw collectie uit te breiden, dan wel overtollige postzegels te koop aan te bieden. Na aanmelding krijgt u van de rondzendleider van pv. Delta Oost, dhr. H. van Vliet, een stempel met een Delta-nummer en u wordt ingedeeld in een groep met leden bij u in de buurt. Vanaf dat moment kunt u deelnemen aan het rondzendverkeer. De deelnemers ontvangen maandelijks, met uitzondering van de zomervakantie, een doos met boekjes thuis, waaruit zij tegen betaling zegels kunnen nemen. Hebt u een zegel uit een boekje genomen, dan stempelt u het opengevallen vakje af met uw nummerstempel. U vult het totaal van uw uitnames per rondzendboekje in op de bijgevoegde lijst en telt het totaal uitgenomen bedrag op. Dit bedrag maakt u per omgaande over op de bankrekening van postzegelvereniging Delta oost; Rondzendleider Delta Oost, rekeningnummer NL09 INGB 0001 8296 66. 

Deze rondzending werkt met een tweejaarlijkse cyclus die in oktober 2021 weer is gestart. Maar u kunt ten alle tijden starten met uw deelname. 

U kunt zelf ook boekjes inleveren, maar voor het inleveren van boekjes moet u wel lid zijn van pv. Delta Oost. Ingeleverde boekjes circuleren dan gedurende een tweetal jaren. 

Tips voor het maken van aantrekkelijke boekjes: Steeds duidelijk de prijs noteren en altijd afronden op 5 cent. Succesvolle boekjes zijn boekjes met aantrekkelijke postzegels tegen aantrekkelijke prijzen die bovendien op een aantrekkelijke wijze gepresenteerd zijn. Zorg ervoor dat zegels goed bevestigd zijn en tot slot het vermelden van catalogusnummers levert een belangrijke bijdrage voor de verkoopbaarheid van de postzegels
Voor informatie kunt u terecht bij dhr. N. van Essen, telefoon 06-28781212 of via email niekvanessen@planet.nl