Postzegelvereniging Onderling Contact, Bergen op Zoom  Opgericht 24 oktober 1955
 

Lidmaatschap.


Contributie lidmaatschap vereniging

€ 15,00

Contributie en abonnement maandblad Filatelie

€ 40,65

Contributie 2de lid uit hetzelfde gezin

€   7,50


Jaarlijks, begin december, krijgt u een rekening toegestuurd voor de betaling van de contributie voor het lidmaatschap van onze vereniging.
Voor het maandblad Filatelie betaalt u jaarlijks € 25,65. Als de abonnementskosten van het maandblad Filatelie verhoogd worden, zal dit aan u doorberekend worden.

ING-rekening postzegelvereniging: 

NL83 INGB 0005 0360 27 

t.n.v. Postzegelvereniging Onderling Contact.