Postzegelvereniging Onderling Contact, Bergen op Zoom  Opgericht 24 oktober 1955
 

Nieuwtjesdienst.Deelneming

Ieder lid van de vereniging kan zich aanmelden als deelnemer aan de nieuwtjesdienst.

Levering

De vereniging kan zorgdragen voor de levering van nieuw uitgebrachte zegels, FDC's en postzegelboekjes van alle landen. Alsook voor de levering van supplementen, albums, catalogi en alle overige filatelistische materialen. Zegels op thema kunnen ook geleverd worden.
Door de gezamenlijke inkoop kan een flinke korting verkregen worden.

Opslag

Er wordt door de vereniging een opslag berekend om in ieder geval de kosten van de nieuwtjesdienst te dekken.
Voor de Nederlandse zegels wordt geen opslag berekend, maar ontvangt de vereniging een vergoeding voor de doorverkoop van PostNL. Voor de buitenlandse zegels geldt een opslag van 10%.
Alle overige filatelistische materialen, zoals supplementen, albums, catalogi en hawid-stroken, zijn op bestelling leverbaar met een opslag van 5%. Ondanks deze opslag heeft u als lid van de Nieuwtjesdienst toch nog 10% korting op de winkelwaarde. 

Opzegtermijn

De vereniging moet de zegels vroegtijdig bestellen bij de handelaar. Opzegging of wijzigingen voor leveringen dienen daarom vóór ingang van een nieuw kwartaal bij ons bekend te zijn. Dat wil zeggen , óf vóór 1 januari, óf vóór 1 april, óf vóór 1 juni óf vóór 1 oktober. Aan het eind van desbetreffend kwartaal krijgt u dan een rekening voor de zegels die in deze drie maanden binnengekomen zijn. U bent verplicht deze zegels nog af te nemen. Opzegging en wijzigingen in het abonnement dienen schriftelijk of via email te worden gedaan. Voor adressen zie onder contact.

Terugname

Bestelde zegels en materialen kunnen nooit terug genomen worden.
Leveringen per kwartaal

De bestelde zegels worden aan het eind van ieder kwartaal geleverd.

Betaling

Aan het eind van het kwartaal krijgt de abonnee een rekening toegestuurd met het verzoek het daarop vermelde bedrag over te maken op ING-rekening  NL83INGB0005036027 ten name van Postzegelvereniging Onderling Contact, Bergen op Zoom.
De betalingstermijn is 30 dagen.
Als deze betaling binnen gekomen is op onze bankrekening worden de zegels per ommegaande aan u toegestuurd.

Portokosten

De portokosten zullen naar gewicht en tarief van PostNL steeds aangepast worden naar de op dat moment geldende tarieven.

Borg

Per abonnement per land is men een borg verschuldigd. Voor het eerste abonnement bedraagt dit     € 20,00 en voor elk volgende abonnement is men € 10,00 borg verschuldigd.
Zodra het abonnement gestopt wordt, zal na betaling van de laatste levering de borg teruggestort worden op uw rekening.


In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van Onderling Contact.
Hiermee zijn alle voorgaande regelingen of richtlijnen inzake de Nieuwtjesdienst komen te vervallen.