Postzegelvereniging Onderling Contact, Bergen op Zoom  Opgericht 24 oktober 1955
 

Bijeenkomsten postzegelvereniging 'Onderling Contact'

Activiteitenagenda

Feed
22-06-2024
Ruilmiddag Heemhuis Heemkundekring Halchert, de Beeklaan 29A, 4661 BA Halsteren
12.00 tot 16.00 uur.   Meer
01-07-2024
Ruilavond Wijkcentrum 't Fort, Bernadettestraat 4, 4615 EV Bergen op Zoom
Veiling / koopjestafel / gratis verloting   Meer
09-09-2024
Ruilavond Wijkcentrum 't Fort, Bernadettestraat 4, 4615 EV Bergen op Zoom
Veiling / koopjestafel / loterij   Meer
28-09-2024
Ruilmiddag Heemhuis Heemkundekring Halchert, de Beeklaan 29A, 4661 BA Halsteren
12.00 tot 16.00 uur.   Meer
14-10-2024
Ruilavond Wijkcentrum 't Fort, Bernadettestraat 4, 4615 EV Bergen op Zoom
Veiling / koopjestafel / loterij / presentatie en start verkoop Bergse monumentenzegel 2024   Meer
26-10-2024
Ruilmiddag Heemhuis Heemkundekring Halchert, de Beeklaan 29A, 4661 BA Halsteren
12.00 tot 16.00 uur.   Meer
11-11-2024
Ruilavond Wijkcentrum 't Fort, Bernadettestraat 4, 4615 EV Bergen op Zoom
Veiling / koopjestafel / loterij   Meer
23-11-2024
Ruilmiddag Heemhuis Heemkundekring Halchert, de Beeklaan 29A, 4661 BA Halsteren
12.00 tot 16.00 uur.   Meer
09-12-2024
Ruilavond Wijkcentrum 't Fort, Bernadettestraat 4, 4615 EV Bergen op Zoom
Veiling / koopjestafel / loterij / jubilaris / eindejaarsborrel   Meer


Verenigingsavonden

Maandelijks op een maandagavond (meestal de tweede van de maand) wordt er om 19.30 uur een ledenbijeenkomst georganiseerd in Wijkcentrum 't Fort, Bernadettestraat 4, 4615 EV Bergen op Zoom.
Het is dé gelegenheid bij uitstek voor postzegelverzamelaars elkaar in een vriendschappelijke en informele sfeer te ontmoeten.
Deze bijeenkomst is in principe ook toegankelijk voor introducees.

Op deze avonden worden meestal de volgende activiteiten georganiseerd:

Veiling; hiervoor kunnen, aan het begin van de avond, bij het bestuur kavels worden aangeboden. Van de opbrengst is 10% voor de vereniging. Indien uw kavel niet verkocht wordt, krijgt u dit weer direct terug na afloop van de veiling. 

Koopjestafel; Hierop kan eenieder filatelistische materialen te koop aanbieden voor een vaste prijs.
Verloting; met vele mooie filatelistische prijzen.
Thematische verzameling of lezing; Indien uzelf een thematische verzameling wilt presenteren, neem dan contact op met een van de bestuursleden.

En natuurlijk is er gelegenheid onderling postzegels te ruilen, te kopen en te verkopen. Breng dus vooral uw ruilboeken mee.

We willen graag dat iedereen zich meldt vóór iedere bijeenkomst via oc@home.nl.

Er worden ruilmiddagen georganiseerd in samenwerking met de Heemkundekring Halchterth in Halsteren. (zie activiteitenagenda)